16/03 14:30

Angel Face

Otto Preminger

US 1953 | 91' | Tweetalig ondertiteld

Robert Mitchum, Jean Simmons, Mona Freeman, Herbert Marshall, Leon Ames

Robert Mitchum wordt chauffeur bij een steenrijke familie. Hij valt er voor de engelachtige dochter des huizes, Jean Simmons. Hij laat zich helemaal door haar inpalmen en weigert haast te geloven dat ze er op uit is haar stiefmoeder te vermoorden. Mitchum weet dat ze gevaarlijk is, maar kan zich moeilijk van haar losmaken.
Regisseur Otto Preminger maakte van een derderangsverhaal een bezwerend melodrama over passie en moord. Mitchum is in topvorm, maar dat is ook Jean Simmons die hier een bijzonder intrigerende femme fatale neerzet.

In samenwerking met: