26/07 20:00

Il gattopardo

Luchino Visconti

IT 1963 | 185' | Tweetalig ondertiteld

Burt Lancaster, Claudia Cardinale, Alain Delon, Paolo Stoppa, Serge Reggiani

Wanneer zijn berooide neef Tancredi (Delon) trouwt met Angelica (Cardinale), de dochter van een rijke, maar parvenukoopman (Stoppa), moet de ouder wordende prins van Salina (Laricaster) lijdzaam toezien hoe zijn aristocratische wereld plaatsmaakt voor die van de opkomende bourgeoisie tijdens het Risorgimento, de beweging die rond 1860 de eenmaking van Italië nastreefde.
Magistraal historisch epos vol vergane pracht en praal met Cardinale als de schone die begeerd wordt door zowel de oude prins als diens neef.