05/09 20:00

The Jazz Singer

Alan Crosland

US 1927 | 88' | Tweetalig ondertiteld

Al Jolson, Warner Oland, Eugenie Besserer, May McAvoy, Otto Lederer, RichardTucker

Een joodse jongen droomt ervan minstrel te worden, maar zijn vader, een voorzanger in de synagoge, is daar fel tegen gekant.
De eerste klankfilm is eigenlijk nog een stille film, zij het dan wel met gesynchroniseerde passages. Toen Al Jolson de historische woorden sprak „Wait a minute, wait a minute. You ain’t heard nothin’ yet”, wist het publiek 90 jaar geleden dat het getuige was van een kleine
revolutie.