01/11 20:00

Des morts

JEAN-POL FERBUS, DOMINIQUE GARNY, THIERRY ZENO

BE/FR 1979 | 103' | Nederlands ondertiteld

Taboebrekende documentaire over hoe verschillende culturen (zowel in het oosten als het westen) omgaan met de dood. Hoe doden worden begraven, hoe afscheid wordt genomen, hoe mensen reageren in het aanschijn van de dood. Des morts is geen filosofische bespiegeling, maar biedt wel een ontnuchterend inzicht in culturen en tradities .
De film laat niets aan de verbeelding over en is daarom ongeschikt voor gevoelige kijkers.
Enkel voor diegenen die dachten alles al gezien te hebben.
Van o.a. Thierry Zéno (1950-2017), wellicht Belgiës subversiefste filmmaker.