Filmhistories op dinsdag- en donderdagavond legt een traject af doorheen meer dan 100 jaar filmgeschiedenis. De reeks bestaat overwegend uit klassiekers en is dus de ideale instap voor wie vat wil krijgen op de filmgeschiedenis.

Alle stille films worden begeleid door de vaste pianisten van Cinema Zuid: Ronn Andriessen, Jacques Motmans en Hilde Nash.

In samenwerking met de afdeling Film- & Videokunst van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten-dko, de Karel de Grote-Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Sommige films worden voorafgegaan door een les en inleiding.

JANUARI-FEBRUARI

1968 was uiteraard het jaar van meirevolte in Parijs (maar ook Leuven), de Praagse Lente, het Tet-offensief in Vietnam, het bloedbad in My Lai, anti-Vietnamdemonstraties, de moord op Martin Luther King en Robert Kennedy, de verkiezing van Richard Nixon, de musical Hair en… de geboorte van Rosemary’s baby. We laten dat mythische jaar nog even voorbijtrekken aan de hand van 17 films die toen de geesten beroerden. (Voor meer films uit 1968: zie ook nog Off-stream)