Filmhistories op dinsdag- en donderdagavond legt een traject af doorheen meer dan 100 jaar filmgeschiedenis. De reeks bestaat overwegend uit klassiekers en is dus de ideale instap voor wie vat wil krijgen op de filmgeschiedenis.

Alle stille films worden begeleid door de vaste pianisten van Cinema Zuid: Ronn Andriessen, Jacques Motmans en Hilde Nash.

In samenwerking met de afdeling Film- & Videokunst van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten-dko, de Karel de Grote-Hogeschool en Universiteit Antwerpen. Sommige films worden voorafgegaan door een les en inleiding.

Filmhistories neemt je in maart/april mee op een trip door de jaren 70 aan de hand van 16 essentiële films. Twee ervan worden voorafgegaan door een les en inleiding.