03/01 20:00

FELLINI SATYRICON

FEDERICO FELLINI

FR/IT 1969 | 129' | Tweetalig ondertiteld

Martin Potter, Hiram Keiler, Salvo Randone, Max Born

Verhalen van de Romeinse dichter Petronius Arbiter liggen aan de basis van dit fresco van het Rome van Nero, een ‘decadente’ maatschappij die regelrecht op de ondergang afstevende. Twee jongens, die met elkaar wedijveren om de seksuele gunsten van een derde, zijn onze gids.
Fellini raakte eind jaren 60 gefascineerd door de counterculture en meer bepaald de hippies: in hun genotzuchtige levensstijl zag hij meteen de parallel met Petronius’ wereld die hij zocht.