HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ
08/05 20:00

HET LEVEN EENER GROOTE ABDIJ

CARLO QUEECKERS

BE 1930 | 120' | stille film/live piano | zonder titels

In de late jaren 1920 werd Carlo Queeckers (1906-1969) als één van de belangrijkste Belgische cineasten beschouwd en hij werd in één adem genoemd met Henri Storck en Charles Dekeukeleire. Helaas zijn de meeste van zijn films verloren gegaan. De enige uitzondering is Het leven eener groote Abdij (1930). Aan de hand van geënsceneerde tableaus vertelt deze film de geschiedenis van de Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo, die kort voor de productie van de film door een zware brand werd geteisterd. Queeckers maakte de film in opdracht van de Katholieke Filmliga en de opbrengsten van de filmvertoningen werden ingezet om de herstellingswerken aan de abdij te bekostigen. Het scenario werd geschreven door enkele kloosterlingen, die ook in de film figureren, net zoals vele dorpelingen.

Queeckers’ film, die wordt gekenmerkt door een voorliefde voor de long take en voor picturale shot-composities die aan de vroege Scandinavische film herinneren, is slechts ten dele bewaard gebleven. Wellicht werd de film kort na de eerste vertoning al aangepast en in 1931 uitgebracht onder de titel Clôture, entrée interdite. Bovendien werd de film in de daaropvolgende decennia meerder keren verknipt om bepaalde delen apart te vertonen ter promotie van de abdij. Hierdoor ontbreken in de 35mm-kopie, die in CINEMATEK wordt bewaard, enkele reels uit het midden van de film, die onder meer het dagelijkse leven in de abdij illustreren – van deze sequentie is er evenwel een 16mm-kopie bewaard gebleven.

Deze vertoning wordt georganiseerd in samenwerking met studenten van het Onderzoekseminarie Filmgeschiedenis aan de Masteropleiding Theater-en filmwetenschap van de Universiteit Antwerpen onder supervisie van Steven Jacobs en Gertjan Willems.

>Inleiding