07/07 20:00

Paisà

Roberto Rossellini

IT 1946 | 127' | Nederlands, Frans ondertiteld

William Tubbs, Gar Moore, Maria Michi

Met Paisà – een van de lievelingsfilms van Martin Scorsese – vertoont het Zomerfilmcollege het middenluik van Rossellini’s beroemde oorlogstrilogie, die startte met Roma, Città Aperta en vervolledigd werd met Germania, anno zero. Deze briljant geregisseerde oorlogskroniek die in een fragmentarische vertelling de nadagen van de oorlog in Italië verhaalt, is een van de sleutelfilms van het Italiaanse neorealisme, de beweging die in het naoorlogse Italië ontstond en die onder impuls van cineasten zoals Vittorio De Sica (Ladri di biciclette), Luchino Visconti (La terra trema) en uiteraard Rossellini zelf, een revolutie zou teweegbrengen in de ontwikkeling van de toen nog relatief jonge taal van het filmmedium.